Số/Kí hiệu 788-CV/BTGTU
Trích dẫn V/v tuyên truyền, khai thác, sử dụng các phóng sự về tỉnh của Đài THVN
Ngày ban hành 15-08-2023
File gắn kèm
CV 788.signed.pdf