Số/Kí hiệu 1255/TB-SVHTTDL
Trích dẫn Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9/2023
Ngày ban hành 13-09-2023
File gắn kèm
vb2-1255.1.pdf