Số/Kí hiệu 2686/QÐ-BVHTTDL
Trích dẫn Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Ngày ban hành 14-09-2023
File gắn kèm
qd2686-1694747837100852632003.pdf
kh2686-1694747829267437701779.pdf