Số/Kí hiệu 1925/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định Ủy quyền thực hiện các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 02-10-2023
File gắn kèm
QĐ ủy quyền SVH theo NĐ 144.Chuẩn.pdf