Số/Kí hiệu 35/2023/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định về việc ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 29-09-2023
File gắn kèm
QĐ ban hành đơn giá dịch vụ lưu trữ.pdf
Phụ lục đơn giá kèm theo QĐ.pdf