Số/Kí hiệu 3808/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 11-12-2023
File gắn kèm
QD cong bo TTHC VHCS (1).pdf