Số/Kí hiệu 2505/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024
Ngày ban hành 14-12-2023
File gắn kèm
KH KS2024.pdf
QD KS2024.pdf