Số/Kí hiệu 20-NQ/TU
Trích dẫn Nghị quyết của Ban Thường vụ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2024
Ngày ban hành 25-12-2023
File gắn kèm
NQ20TU.signed.pdf