Số/Kí hiệu 5752/VBHN-BVHTTDL
Trích dẫn V/v Hợp nhất Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL và Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 27-12-2023
File gắn kèm
VBHN TT 07.2021 va TT 13.2023.pdf