Số/Kí hiệu 5753/VBHN-BVHTTDL
Trích dẫn V/v hợp nhất Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 27-12-2023
File gắn kèm
VBHN TT 28.2014 va TT 13.2023.pdf