Số/Kí hiệu 31/CT-UBND
Trích dẫn Chỉ thị về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2024
Ngày ban hành 29-12-2023
File gắn kèm
Chi thi ve tăng cuong cong tac bao dam an ninh trật tự 2024.pdf