Số/Kí hiệu 2730/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 29-12-2023
File gắn kèm
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Nam Định.pdf
715-qd.pdf