Số/Kí hiệu 554/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Ngày ban hành 22-03-2024
File gắn kèm
1.QĐCBVC22324.168.pdf
2.PLQĐCBVC22324.168.pdf