Số/Kí hiệu 945/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày ban hành 09-04-2024
File gắn kèm
QD cong bo TTHC DSVH 2024.pdf