Số/Kí hiệu 751/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 12-04-2024
File gắn kèm
1.QĐCBDSVH1142024.945.pdf
2.PLQĐCBDSVH1142024.945.pdf