Trình bày 21-40 trong số 436 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
789/CĐ-TTg05-06-2021Công điện về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện "mục tieei kép
235/CĐ-BYT21-02-2022Công điện về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
1322/BC-SVHTTDL22-09-2023Đánh giá tác động của chính sách quy định thực hiện mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại giải thi đấu Quốc gia, Quốc tế áp dụng tại tỉnh Nam Định
1212/BC-SVHTTDL07-09-2023Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến thực hiện mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại giải thi đấu Quốc gia, Quốc tế áp dụng tại tỉnh Nam Định
199/MTNATL-NA07-05-2018Đề nghị triển khai, phối hợp phổ biến thông báo số 2 triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018
853/ĐL-BTC16-11-2017Điều lệ Giải Cầu lông các Câu lạc bộ tỉnh Nam Định - Cúp Truyền hình năm 2017
05/UBND-XTĐT25-07-2017Giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
235/QĐ-SVHTTDL-KHTC14-06-2019Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
30/2020/NĐ-CP05-03-2020giới thiệu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
39-HD/BTGTU20-10-2021HD báo chí tuyên truyền HN văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
412/CV-BTC18-04-2018hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu cuộc thi sáng tác biểu tượng và và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang
927/SVHTTDL-TTTTXTDL18-04-2018hỗ trợ và tuyên truyền giới thiệu và thông báo cuộc thi sáng tác biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch bến tre
77-HD/BTGTU18-11-2022HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
910/HD-SNV01-09-2017Hướng dẫn đánh giá chẩm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
1259/HD-SVHTTDL02-11-2021Hướng dẫn tạm thời Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định
262/STP-QLXLVPHC&TDTHPL24-03-2020hướng dẫn theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19
813/SNN-VPĐP02-10-2018hướng dẫn thực hiện và căn cứ chứng minh mức đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020
1313/HD-SVHTTDL12-11-2021Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
1690/HD-SVHTTDL16-11-2023Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
92-HD/BTGTU10-02-2023HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”