Trình bày 21-40 trong số 436 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
1069/QĐ-UBND24-05-2019QĐ v/v thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Chèo, Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Đoàn Kịch nói thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
108/SVHTTDL-VP09-02-2022Về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau Tết 2022 và công tác phòng, chống dịch Covid-19
1080/QĐ-UBND31-05-2023Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
109/UBND-VP817-02-2020V/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
110/TB-VPCP18-05-2021thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
1117/QĐ-UBND07-06-2023Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Nam Định
1134/QĐ-UBND14-05-2020QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
117/QĐ-BVHTTDL30-01-2023Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023
1170/TB-SVHTTDL14-10-2022Kết quả kiểm tra, rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL theo Kế hoạch số 853/KH-SVTHHDL ngày 17/8/2022
1173/QĐ-SKHCN22-11-2022Quyết định v/v công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
1176/SVHTTDL-VP17-10-2022V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2022
1176/TB-SVHTTDL15-10-2021Thông báo về thời gian làm việc mùa Đông năm 2021.
118/TB-UBND09-07-2021Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
119/NQ-CP 27-09-2021Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030
1190/SVHTTDL-VP25-12-2020V/v Tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.
12/2018/QĐ-UBND06-06-2018Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018 - 2020
12/KH-SVHTTDL04-01-2019Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018. Triển Khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
12/QĐ-BVHTTDL04-01-2024Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12/QĐ-SVHTTDL04-01-2024Về việc phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư.
121/KH-UBND20-09-2022Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia, gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Nam Định