Trình bày 101-120 trong số 317 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
884/SVHTTDL-VP13-10-2020Về việc Chủ động phòng, chống cơn Bão số 7 năm 2020.
2507/QĐ-UBND13-10-2020QĐ v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
878/TB-SVHTTDL08-10-2020Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
1239/-TCDL14-09-2020Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2020
227/QĐ-SVHTTDL11-09-2020Phê duyệt Chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (Giai đoạn II)
129/NQ-CP11-09-2020về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020.
2253/QĐ-UBND10-09-2020QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
717/SVHTTDL-PQLDSVH18-08-2020V/v đăng tải danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021
205/QĐ-SVHTTDL17-08-2020Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
1998/QĐ-UBND13-08-2020Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)
1916/QĐ-UBND04-08-2020QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
1677/QĐ-UBND14-07-2020Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)
595/SVHTTDL-QLTDTT07-07-2020 v/v xây dựng báo cáo theo công văn số 800/TCTDTT-TDTTQC ngày 26/6/2020 của Tổng cục Thể dục Thể thao
508/SVHTTDL-VP12-06-2020Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão 2020.
147/QĐ-SVHTTDL28-05-2020Quyết định v/v ban hành quy chế văn hóa công sở của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Nam Định
1134/QĐ-UBND14-05-2020QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
345/SVHTTDL-VP24-04-2020Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
973/QĐ-UBND24-04-2020Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)
437/TTg-CN15-04-2020V/v triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT quý II năm 2020
3/2020/TT-BKHĐT08-04-2020Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước