Trình bày 101-120 trong số 368 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
2282/QĐ-UBND22-10-2021QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh
39-HD/BTGTU20-10-2021HD báo chí tuyên truyền HN văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1176/TB-SVHTTDL15-10-2021Thông báo về thời gian làm việc mùa Đông năm 2021.
09-NQ/TU15-10-2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
190/TB-UBND08-10-2021Thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2021
119/NQ-CP 27-09-2021Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030
2454/QĐ-BVHTTDL17-09-2021Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.
8/2021/TT-BVHTTDL08-09-2021Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
963/TB-SVHTTDL01-09-2021Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại Hội nghị Ban Thường vụ, Lãnh đạo Sở về triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
954/SVHTTDL-VP31-08-2021Về việc tổ chức trực, báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.
1681/QĐ-UBND09-08-2021Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
815/TB-SVHTTDL02-08-2021Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8-2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
796/HD-SVHTTDL29-07-2021Hướng Phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
118/TB-UBND09-07-2021Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
1393/QĐ-UBND02-07-2021Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
874/QĐ-BTTTT17-06-2021V/v triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông
789/CĐ-TTg05-06-2021Công điện về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện "mục tieei kép
220/QĐ-SVHTTDL03-06-2021Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
223/QĐ-SVHTTDL03-06-2021Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tậpCổng thông tin điện tử Sở VHTTDL Nam Định
1662/QĐ-BVHTTDL25-05-2021Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, javascript:;Thể thao và Du lịch