Trình bày 141-160 trong số 317 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
694/QĐ-SVHTTDL27-12-2019Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2020
36/2019/QĐ-UBND21-10-2019QĐ bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định
2320/QĐ-UBND21-10-2019V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
689/TB-SVHTTDL16-09-2019Thông báo phân công nhiệm vụ của đồng chí Giám đốc và các phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
508/QĐ-SVHTTDL11-09-2019v/v kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
652/BC-SVHTTDL05-09-2019V/v báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí III/2019, triển khai nhiệm vụ IV/2019 của Sở VHTTDL
2750/QĐ-BVHTTDL07-08-2019Về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23/2019/QĐ-UBND25-07-2019Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
327/QĐ-SVHTTDL23-07-2019Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
323/QĐ-SVHTTDL19-07-2019Quyết định về việc kiện toàn ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL Nam Định
235/QĐ-SVHTTDL-KHTC14-06-2019Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
436/TB-SVHTTDL13-06-2019v/v rà soát hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
398/SVHTTDL-VP30-05-2019V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá
195/QĐ-SVHTTDL30-05-2019V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
194/QĐ-SVHTTDL30-05-2019Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
1069/QĐ-UBND24-05-2019QĐ v/v thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Chèo, Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Đoàn Kịch nói thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
73/KH-UBND21-05-2019Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL"
186/QĐ-SVHTTDL15-05-2019Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
185/QĐ-SVHTTDL15-05-2019Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
287/KH-SVHTTDL25-04-2019V/v triển khai chính quyền điện tử năm 2019 của Sở VHTTDL