Trình bày 141-160 trong số 371 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
81-CV/TU20-01-2021Về việc chỉ đao đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng
381/QĐ-SVHTTDL31-12-2020Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
1220/KH-SVHTTDL31-12-2020Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
353/QĐ-SVHTTDL29-12-2020v/v phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính, biên chế đơn vị sự nghiệp năm 2021 của Sở VHTTDL
1190/SVHTTDL-VP25-12-2020V/v Tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.
4216/QĐ-BVHTTDL25-12-2020Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
148/2020/NĐ-CP18-12-2020Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
2940/QĐ-UBND08-12-2020QĐ v/v thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định, trên cơ sở Hợp nhất Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao và Trung tâm Đào tạo Vận động viên bóng đá, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2939/QĐ-UBND08-12-2020QĐ v/v thành lập Bảo tàng tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Di tích & Danh thắng và Bảo tàng tỉnh thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
2940/QĐ-UBND08-12-2020QĐ v/v thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định, trên cơ sở Hợp nhất Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao và Trung tâm Đào tạo Vận động viên bóng đá, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2745/QĐ-UBND16-11-2020Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2720/QĐ-UBND12-11-2020QĐ công bố Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng CDNN chuyên ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch từ hạng III lên hạng II
97/KH-UBND23-10-2020KH tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III lên hạng II; Thư viện viên hạng III lên hạng II, Di sản viên hạng III lên hạng II, Hướng dẫn viên văn hóa hạng III lên hạng II, Đạo diễn nghệ thuật hạng III lên hạng II
2576/QĐ-UBND22-10-2020QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
884/SVHTTDL-VP13-10-2020Về việc Chủ động phòng, chống cơn Bão số 7 năm 2020.
2507/QĐ-UBND13-10-2020QĐ v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
878/TB-SVHTTDL08-10-2020Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
1239/-TCDL14-09-2020Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2020
227/QĐ-SVHTTDL11-09-2020Phê duyệt Chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (Giai đoạn II)
129/NQ-CP11-09-2020về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020.