Trình bày 161-180 trong số 291 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
882/KH-SVHTTDL30-11-2018v/v triển khai và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN 9001:2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5426/BVHTTDL-TV29-11-2018Triển khai thực hiện thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL
869/KH-SVHTTDL27-11-2018Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
4143/QĐ-BVHTTDL07-11-2018Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4955/VBHN-BVHTTDL31-10-2018Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành; kinh doanh bản ghi âm ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
4954/VBHN-BVHTTDL31-10-2018Nghị định ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộng
4908/VBHN-BVHTTDL29-10-2018Nghị định về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước" về văn học nghệ thuật
4017/QĐ-BVHTTDL25-10-2018Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
775/KH - SVHTTDL23-10-2018Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
2268/QĐ-UBND17-10-2018Quyết định về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2268/QĐ-UBND17-10-2018Quyết định về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
480/UBND-VP8 09-10-2018Tiếp tục triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin
30/2018/TT-BVHTTDL03-10-2018Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
813/SNN-VPĐP02-10-2018hướng dẫn thực hiện và căn cứ chứng minh mức đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020
28/2018/TT-BVHTTDL26-09-2018Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi Thể thao
161/TB-UBND25-09-2018Thông báo về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
483/QĐ-BBT12-09-2018Quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Ban biên tập Công thông tin điện tử của tỉnh
616/VHCS-QLHĐQC10-09-2018V/v thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018
595/UBND-VP522-08-2018V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và Khai giảng năm học 2018-2019
3732/BVHTTDL-VP20-08-2018V/v không tổ chức đón tiếp khách nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2018)