Trình bày 161-180 trong số 368 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
1998/QĐ-UBND13-08-2020Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)
1916/QĐ-UBND04-08-2020QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
1677/QĐ-UBND14-07-2020Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)
595/SVHTTDL-QLTDTT07-07-2020 v/v xây dựng báo cáo theo công văn số 800/TCTDTT-TDTTQC ngày 26/6/2020 của Tổng cục Thể dục Thể thao
508/SVHTTDL-VP12-06-2020Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão 2020.
147/QĐ-SVHTTDL28-05-2020Quyết định v/v ban hành quy chế văn hóa công sở của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Nam Định
1134/QĐ-UBND14-05-2020QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
345/SVHTTDL-VP24-04-2020Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
973/QĐ-UBND24-04-2020Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)
437/TTg-CN15-04-2020V/v triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT quý II năm 2020
3/2020/TT-BKHĐT08-04-2020Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước
45/2020/NĐ-CP08-04-2020Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
36/UBND-VP204-04-2020V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
706/QĐ-UBND31-03-2020QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải
26/KH-UBND30-03-2020KH triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại
262/STP-QLXLVPHC&TDTHPL24-03-2020hướng dẫn theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19
1040/BVHTTDL-VP12-03-2020Quyết định công bố, công khai TTHC theo QĐ số 172/QĐ-BVHTTDL
30/2020/NĐ-CP05-03-2020giới thiệu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
430/QĐ-UBND04-03-2020QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
429/QĐ-UBND03-03-2020QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện