Số/Kí hiệu 978/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 2.0
Ngày ban hành 26-05-2022
File gắn kèm
QD phe duyet KTCQDT.pdf
Kien truc CQDT 2.0.pdf