Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 22/6/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố Nam Định.

Sáu tháng đầu năm 2017, Sở VHTTDL đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, chủ động triển khai các kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch và quảng cáo kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện vi phạm. Các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch tại địa phương, đồng thời triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương theo đúng kế hoạch. Tổ chức và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ về tổ chức Tết nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu năm đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, Lễ đón bằng UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phong trào văn nghệ quần chúng được tổ chức đều khắp, chất lượng ngày càng được nâng lên, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển, các chỉ tiêu thể thao quần chúng có sự tăng trưởng rõ rệt. Đoàn vận động viên Nam Định tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế đạt thành tích cao với 8HCV, 3HCB, 4HCĐ. Công tác quản lý nhà nước, thông tin xúc tiến du lịch được thực hiện hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nam Định đối với các du khách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh 6 tháng qua cũng còn nhiều hạn chế, tồn tại: Chất lượng công tác tham mưu ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả, còn thụ động; một số chương trình, kế hoạch, đề án tiến độ triển khai chậm; chưa có sự gắn kết giữa phòng chuyên môn, nghiệp vụ với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ; công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa kiên quyết, triệt để, các ngành trong tỉnh còn tổ chức nhiều đoàn theo chuyên ngành, không có sự phối hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp; thị trường du lịch chưa thu hút được các nhà đầu tư; công tác tổ chức, quản lý cán bộ chưa sâu sát, còn để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật; việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 11/CT-UBND của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại một số đơn vị còn chưa nghiêm…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL Khúc Mạnh Kiên yêu cầu các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố trong 6 tháng cuối năm 2017 cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nam Định”; đẩy mạnh công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện đã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2017 (Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Trực Ninh, Xuân Trường), đặc biệt đối với các huyện còn vướng mắc, khó khăn trong tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT các cấp theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Nam Định, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra; tập trung hoàn thiện các văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và thời gian trình; triển khai xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; hoàn thiện công tác kiểm kê và trình UBND công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh; tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Nam Định năm 2017; tập trung công tác đào tạo vận động viên chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018; tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch năm 2017; Hội thảo khoa học xác định sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC 6 tháng cuối năm phấn đấu cải thiện vị trí trong Bảng xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017... Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành phát huy kết quả đạt được, tập trung các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2017 và định hướng cho các hoạt động trong năm 2018./.

Các Tin khác