1. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định

Giám đốc: Kiều Khắc Dư
Số điện thoại: 0913.391658
Email: binhnvh@gmail.com

2. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định

Giám đốc: Nguyễn Thị Diệu Hằng
Số điện thoại: 0915.133.934
Email: duyentran260291@gmail.com

3. Bảo tàng tỉnh

Giám đốc: Nguyễn Văn Thư
Số điện thoại: 0915.303620
Email: nguyenvanthubtnd@gmail.com

4. Ban quản lý Di tích và Danh thắng

Trưởng ban: Trần Xuân Bình
Số điện thoại: 0912.334.198
Email: nguyentuanh.ditich@gmail.com

5. Thư viện tỉnh

Giám đốc: Ngô Thị Thơm
Số điện thoại: 0948.200868
Email: ngothomtvnd@gmail.com

6. Trường Nghiệp vụ TDTT

Giám đốc: Đặng Văn Chấn

Số điện thoại: 0912282115

Email: truongnghiepvutdttnd@gmail.com

7. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu

Giám đốc: Đỗ Đình Điểm

Số điện thoại: 0912754.389
Email: trungtamhuanluyenvathidautdtt@gmail.com

8. Trung tâm đao tạo VĐV Bóng đá

Giám đốc: Nguyễn Tân Anh
Số điện thoại: 0913.523.681
Email: trungtambongdanamdinh @gmail.com