Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Nam Định
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đột phá trong công tác cải cách hành chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đột phá trong công tác cải cách hành chính
Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Trong 6 tháng đầu năm, công tác Cải cách hành chính (CCHC) của ngành VHTTDL đã được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát bằng việc các hoạt động cụ thể như: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và có những giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế về CCHC. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế “Một cửa” tại Trung tâm hành chính công, đã giúp cho việc đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kịp thời.
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV  và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ Khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ Khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương
Tuyên truyền lưu động: Lan tỏa thông điệp ngày bầu cử
Tuyên truyền lưu động: Lan tỏa thông điệp ngày bầu cử
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cùng Lãnh đạo Sở VHTTDL và các sở, ngành chức năng của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Giao Thuỷ
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cùng Lãnh đạo Sở VHTTDL và các sở, ngành chức năng của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Giao Thuỷ
Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số di tích lịch sử - văn hóa
Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số di tích lịch sử - văn hóa
Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các Huyện, Thành phố Nam Định
Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các Huyện, Thành phố Nam Định
Nam Định tham gia thi Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc   năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc
Nam Định tham gia thi Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc
Hội nghị Phối hợp cài đtặ ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động tại Sở VHTTDL
Ngày 14/4/2021 tại Hội trường tầng 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định đã triển khai tập huấn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động cho toàn thể Công chức Sở. Các đại biểu dự tập huấn được truyền đạt một số nội dung, trình tự cài đặt, đăng nhập và hướng dẫn sử dụng ứng dụng BHXH VssID; trao đổi, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng cho người dùng, từ đó giúp các đơn vị, cá nhân thực hiện cài đặt cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn có tài khoản giao dịch điện tử hoặc chưa có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.
Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở VHTTDL
Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở VHTTDL