Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2021

Từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
22/11/2021

+ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

(đ/c Giám đốc Sở)

Thứ Ba
23/11/2021

+ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh (cả ngày)

(đ/c Giám đốc Sở).

+7h45-11h30 tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh: Tham dự lớp tập huấn cho đại biểu HĐND năm 2021

(đ/c Giám đốc Sở)

+8h00 tại Hội trường tầng 2, Sở Nội vụ: Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến của Bộ Nội vụ về cải cách hành chính

(đ/c Trung - PGĐ Sở)

+13h30-17h00 tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh: Tham dự lớp tập huấn cho đại biểu HĐND năm 2021

(đ/c Giám đốc Sở)

Thứ Tư
24/11/2021

+ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

(đ/c Giám đốc Sở).

+8h00-11h30 tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh: Tham dự lớp tập huấn cho đại biểu HĐND năm 2021

(đ/c Giám đốc Sở)

+ 8h00 tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy: Dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(đ/c Giám đốc Sở, đ/c Trung - PGĐ Sở)

+9h00 tại Sở VHTTDL: Lịch kiểm tra, giám sát tháng 11/2021 phòng Thanh tra

(đ/c Tân Anh-PGĐ Sở)

+13h30-17h00 tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh: Tham dự lớp tập huấn cho đại biểu HĐND năm 2021

(đ/c Giám đốc Sở)

+ 14h00 tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy: Dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(đ/c Trung - PGĐ Sở)

Thứ Năm
25/11/2021

+8h00-11h30 tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh: Tham dự lớp tập huấn cho đại biểu HĐND năm 2021

(đ/c Giám đốc Sở)

+ 8h00 tại Hội trường tầng 3, Sở NNPTNT: Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021

(đ/c Trung-PGĐ Sở)

+13h30-17h00 tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh: Tham dự lớp tập huấn cho đại biểu HĐND năm 2021

(đ/c Giám đốc Sở)

Thứ Sáu
26/11/2021

+ 8h00 tại Hội trường tầng 3, Sở NNPTNT: Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021

(đ/c Trung-PGĐ Sở)

Thứ Bảy
27/11/2021
Chủ Nhật
28/11/2021