Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2020

Từ ngày 19/10/2020 đến 25/10/2020

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
19/10/2020
Thứ Ba
20/10/2020

+ 8h00, tại Hội trường tầng 3, Sở VHTTDL: Dự làm việc của đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Nam Định

(đ/c Giám đốc Sở; đ/c Tâm-PGĐ Sở; TP.QLNN)

Thứ Tư
21/10/2020

+ 8h00, tại Hội trường tầng 6, Trung tâm Hội nghị giáo dục. Số 23, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội: Dự Hội nghị tổng kết Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”

(đ/c Tâm-PGĐ Sở; P.QLVH; TV)

+ 8h30, tại Trụ sở UBND xã Liên Minh, Vụ Bản: Dự bàn giao Đài Truyền thanh thông minh.

(đ/c Giám đốc Sở)

+ 13h30, tại Hội trường tầng 6, Trung tâm Hội nghị giáo dục. Số 23, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội: Dự Hội thảo "Văn hóa đọc với việc hình thành vốn tri thức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách con người"

(đ/c Tâm-PGĐ Sở; P.QLVH; TV)

Thứ Năm
22/10/2020

+ 8h00, tại Hội trường tầng 6, Trung tâm Hội nghị giáo dục. Số 23, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội: Dự Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 430/CTPH-BVHTTDL-BTTTT ngày 04/02/2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 – 2020

(đ/c Tâm-PGĐ Sở; P.QLVH; TV)

+ 14h00, tại Hội trường tầng 6, Trung tâm Hội nghị giáo dục. Số 23, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội: Dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 122 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(đ/c Tâm-PGĐ Sở; P.QLVH; TV)

Thứ Sáu
23/10/2020

+ 8h00, tại Hội trường tầng 1 Công ty cổ phần xây dựng Nasaco: Dự tập huấn các nội dung công việc triển khai lập quy hoạch tỉnh.

(đ/c Giám đốc Sở; đ/c Hiếu-P.P KHTC)

Thứ Bảy
24/10/2020

+ 7h30, tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định: Dự lễ khai mạc thi nâng đai, đổi đai Võ thuật Cổ truyền Việt Nam khu vực I năm 2020.

(đ/c Trung-PGĐ Sở; P.QLTDTT)

+ 15h00, tại Phòng VIP Sân vận động Thiên Trường: Họp kỹ thuật

(đ/c Trung-PGĐ Sở)

Chủ Nhật
25/10/2020