Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2020

Từ ngày 10/08/2020 đến 16/08/2020

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
10/08/2020

+ 9h00, tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

(đ/c Giám đốc Sở)

+ 9h30, tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy: Hội nghị cánbộ chủ chốt của tỉnh.

(đ/c Giám đốc Sở)

+ 14h00, tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

(đ/c Giám đốc Sở)

Thứ Ba
11/08/2020

+ 8h00, tại hội trường tầng 3, Sở VHTTDL: Họp giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

+ 10h00, tại Thư viện tỉnh: Tiếp nhận sách của Tập đoàn Bệnh viện Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ trao tặng.

(đ/c Giám đốc Sở; đ/c Tâm-PGĐ Sở)

Thứ Tư
12/08/2020

+ 8h00, tại Phòng họp tầng 3, Sở VHTTDL: Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

(đ/c Giám đốc Sở)

+ 14h00, tại Phòng họp tầng 3, Sở VHTTDL: Họp khảo sát nhân sự lần đầu tham gia ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm
13/08/2020

+ 7h30, tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy: Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

(đ/c Giám đốc Sở)

+ 8h00, tại Trung tâm HL&TĐTDTT: Dự lễ kết nạp đảng viên chi bộ TTHL&TĐTDTT.

(đ/c Trung-PGĐ Sở; VP)

+ 9h00, tại Trung tâm Đào tạo VĐV Bóng đá: Dự lễ kết nạp đảng viên chi bộ TTĐTVĐVBĐ.

(đ/c Trung-PGĐ Sở; VP)

+ 9h00, tại Sở Thông tin và Truyền thông: Dự chương trình tổng kết Hội thi tuyên truyền biển đảo.

(đ/c Giám đốc Sở; đ/c Hiệp-PGĐ Sở)+ 14h30, tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

(đ/c Giám đốc Sở)

Thứ Sáu
14/08/2020

+ 8h00, tại Hội trường tầng 6, Sở TN&MT: Dự hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu và hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

(đ/c Trung-PGĐ Sở)

Thứ Bảy
15/08/2020
Chủ Nhật
16/08/2020