Trình bày 1-20 trong số 331 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
117/QĐ-BVHTTDL30-01-2023Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023
64/SVHTTDL-KHTCTH18-01-2023V/v thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
54/LTR-SVHTTDL16-01-2023Lịch trực tết Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
152/QĐ-UBND16-01-2023QĐ v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022
140/QĐ-UBND13-01-2023QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
44/QĐ-BVHTTDL10-01-2023QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
31/SVHTTDL-VP09-01-2023Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết nguyên đán Quý Mão
31/SVHTTDL-VP09-01-2023Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết nguyên đán Quý Mão
3815/QĐ-BVHTTDL30-12-2022Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện
3835/QĐ-BVHTTDL30-12-2022Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
43/2022/QĐ-UBND29-12-2022QĐ ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam Định
1640/SVHTTDL-VP27-12-2022V/v đảm bảo TTATGT và ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023
3684/QĐ-BVHTTDL27-12-2022Quyết định công bố TTHC chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3666/QĐ-BVHTTDL27-12-2022Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
1173/QĐ-SKHCN22-11-2022Quyết định v/v công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
77-HD/BTGTU18-11-2022HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
835/UBND-VP303-11-2022V/v hưởng ứng Ngày Quốc tế về Khu Dự trữ sinh quyển đầu tiên 03-11-2022
2016/QĐ-UBND02-11-2022QĐ ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
1262/SVHTTDL-XDNSVHGĐ01-11-2022V/v triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022
1974/QĐ-UBND28-10-2022Quyết định sửa đổi một số mã đơn giá trong Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định