Trình bày 1-20 trong số 268 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
1313/HD-SVHTTDL12-11-2021Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
2422/QĐ-UBND09-11-2021QĐ v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
1268/SVHTTDL-KHTC03-11-2021Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2022.
1259/HD-SVHTTDL02-11-2021Hướng dẫn tạm thời Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định
2282/QĐ-UBND22-10-2021QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh
39-HD/BTGTU20-10-2021HD báo chí tuyên truyền HN văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1176/TB-SVHTTDL15-10-2021Thông báo về thời gian làm việc mùa Đông năm 2021.
09-NQ/TU15-10-2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
190/TB-UBND08-10-2021Thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2021
119/NQ-CP 27-09-2021Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030
2454/QĐ-BVHTTDL17-09-2021Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.
8/2021/TT-BVHTTDL08-09-2021Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
963/TB-SVHTTDL01-09-2021Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại Hội nghị Ban Thường vụ, Lãnh đạo Sở về triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
954/SVHTTDL-VP31-08-2021Về việc tổ chức trực, báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.
1681/QĐ-UBND09-08-2021Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
815/TB-SVHTTDL02-08-2021Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8-2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
796/HD-SVHTTDL29-07-2021Hướng Phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
118/TB-UBND09-07-2021Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
1393/QĐ-UBND02-07-2021Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
874/QĐ-BTTTT17-06-2021V/v triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông