Trình bày 1-20 trong số 199 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
508/SVHTTDL-VP12-06-2020Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão 2020.
1134/QĐ-UBND14-05-2020QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
345/SVHTTDL-VP24-04-2020Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
437/TTg-CN15-04-2020V/v triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT quý II năm 2020
3/2020/TT-BKHĐT08-04-2020Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước
45/2020/NĐ-CP08-04-2020Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
36/UBND-VP204-04-2020V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
706/QĐ-UBND31-03-2020QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải
26/KH-UBND30-03-2020KH triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại
262/STP-QLXLVPHC&TDTHPL24-03-2020hướng dẫn theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19
1040/BVHTTDL-VP12-03-2020Quyết định công bố, công khai TTHC theo QĐ số 172/QĐ-BVHTTDL
30/2020/NĐ-CP05-03-2020giới thiệu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
430/QĐ-UBND04-03-2020QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
429/QĐ-UBND03-03-2020QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
109/UBND-VP817-02-2020V/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
20/QĐ-SVHTTDL03-02-2020Quyết định thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona
65/SVHTTDL-PQLDSVH03-02-2020V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử -văn hóa
396/CĐ-BVHTTDL03-02-2020Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích
164/TTg-KGVX03-02-2020V/v tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra
943-CV/TU31-01-2020Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra (không gửi giấy)