Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ 4.0”

Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ 4.0”

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày 27/6/2023 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ 4.0”. Dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng hơn 300 hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của 3 ngành.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được nghe diễn giả chia sẻ về vai trò của các thành viên trong gia đình trong gìn giữ, vun đắp các giá trị gia đình; phân tích thời cơ và thách thức đối với các gia đình trong việc gìn giữ các giá trị gia đình trong thời kỳ 4.0… Thông qua diễn đàn các cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ trong tỉnh bổ sung các kiến thức, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, gìn giữ, vun đắp các giá trị của gia đình, xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ 4.0” đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức về ý nghĩa của mái ấm gia đình; vai trò của phụ nữ trong vun đắp, phát triển hệ giá trị gia đình thời kỳ mới; một số kỹ năng, kinh nghiệm trong gìn giữ, vun đắp giá trị gia đình trong thời đại công nghệ số… Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh Nam Định đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, góp phần xây dựng văn hóa, con người Nam Định thân thiện, văn minh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ 4.0” thêm một lần nữa khẳng định giá trị cốt lõi “ Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh” của gia đình là nền tảng vững chắc, là cơ sở để thực hiện khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng./.

Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Các Tin khác