Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Tháng 6 hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ lấy là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.Triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) trên địa bàn tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

Theo kế hoạch Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 01/6/2017 đến 30/6/2017 nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các gia đình và cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Một số hoạt động tuyên truyền trọng tâm được đề ra như: Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích với chủ đề "Gia đình - Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”; chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và các thông điệp tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trên các trục đường chính, khu đông dân cư như: Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình; Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình; Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền; Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam; Xây dựng môi trường gia đình- cộng đồng- xã hội an toàn, lành mạnh…; tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn về lịch sử, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam, ý nghĩa về bữa cơm gia đình; tình hình bạo lực gia đình; các hình thức bạo lực và hậu quả của bạo lực gia đình, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình, các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình…

Bên cạnh đó tùy điều kiện thực tế từng địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật; chiếu phim về đề tài gia đình; gặp mặt, tọa đàm, phát động hưởng ứng “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”…

Sở đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc thực hiện các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đồng thời đề nghị phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực tế của địa phương chủ động báo cáo UBND huyện, thành phố ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)./.

Đ-H-L

Các Tin khác