Lễ đón Bằng chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia và Khai mạc Lễ hội chùa Keo Hành Thiện năm Kỷ Hợi - 2019
Lễ đón Bằng chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia và Khai mạc Lễ hội chùa Keo Hành Thiện năm Kỷ Hợi - 2019
Khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc  của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác  với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định"
Khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định"
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc nghiên cứu các di tích thương cảng cổ trên địa bàn tỉnh Nam Định
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc nghiên cứu các di tích thương cảng cổ trên địa bàn tỉnh Nam Định
Khai mạc chợ Tết "Một thoáng Thành Nam" Xuân Kỷ Hợi - 2019
Khai mạc chợ Tết "Một thoáng Thành Nam" Xuân Kỷ Hợi - 2019
Đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng ban Tổ chức chợ Tết  “Một thoáng Thành Nam” Xuân Kỷ Hợi - 2019 kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động chợ Tết tại Bảo tàng tỉnh Nam Định
Đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng ban Tổ chức chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” Xuân Kỷ Hợi - 2019 kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động chợ Tết tại Bảo tàng tỉnh Nam Định
Khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm Mậu Tuất - 2018
Khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm Mậu Tuất - 2018
 Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa  Từ đường họ Phạm Vũ, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu
Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Từ đường họ Phạm Vũ, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu
Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa  đình Tây Lạc, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực
Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa đình Tây Lạc, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực
Lễ đón Bằng chứng nhận “Nghề sơn mài Cát Đằng”  là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ đón Bằng chứng nhận “Nghề sơn mài Cát Đằng” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bảo tàng tỉnh Nam Định khai mạc chợ tết "Một thoáng Thành Nam"
Bảo tàng tỉnh Nam Định khai mạc chợ tết "Một thoáng Thành Nam"
Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội tại Di tích quốc gia đặc biệt  đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định
Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định
Lễ kỷ niệm 60 năm hình thành phát triển Bảo tàng tỉnh Nam Định  và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Lễ kỷ niệm 60 năm hình thành phát triển Bảo tàng tỉnh Nam Định và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật đình làng Vân Chàng
Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật đình làng Vân Chàng
Lễ tiếp nhận hiện vật của Bảo tàng Kỷ vật chiến tranh và sách nghiên cứu của Chi hội văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Nam Định
Lễ tiếp nhận hiện vật của Bảo tàng Kỷ vật chiến tranh và sách nghiên cứu của Chi hội văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Nam Định
Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia  Mộ và đền thờ Trạng nguyên Đào Sư Tích, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh
Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia Mộ và đền thờ Trạng nguyên Đào Sư Tích, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh