Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch ghi hình tập Phim tài liệu giới thiệu, quảng bá các giá trị của di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh Nam Định

Căn cứ Thông báo số 253-TB/TU ngày 15/7/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Nam Định về chủ trương sản xuất các chương trình truyền hình quảng bá văn hóa truyền thống của tỉnh trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 408/UBND-VP7 ngày 21/7/2021 về việc giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hỗ trợ làm việc với Đoàn làm phim thực hiện tập phim giới thiệu toàn cảnh các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nam Định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch phối hợp với Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tập Phim tài liệu giới thiệu toàn cảnh các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tập Phim tài liệu được thực hiện công phu với mục đích, giới thiệu quảng bá, tôn vinh những giá trị đặc sắc, riêng có của hệ thống di sản văn hóa vật thể và di sản phi vật trên địa bàn tỉnh Nam Định, một địa phương giàu truyền thống lịch sử - văn hóa đến với du khách trong và ngoài nước trên các kênh sóng VTV1, VTV4… của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tập Phim tài liệu còn góp phần quảng bá hình ảnh một tỉnh Nam Định năng động, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách, với nhiều tiềm năng, thế mạnh sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển du lịch, xứng đáng là Trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.

Theo Kế hoạch, tập Phim Tài liệu được ghi hình từ ngày 23/11/2021 đến ngày 04/12/2021.

Vũ Phong

Các Tin khác
- Nghề dệt Chiếu cói ở thôn Liêu Hải, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng 29/11
- Khả Lang - nơi đào tạo nhiều thế hệ Cung văn cho Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ 29/11
- Độc đáo những cây cầu Ngói ở Nam Định 29/11
- Di tích Lịch sử quốc gia Đền, chùa Hà Dương, xã Hoàng Nam 29/11
- Di tích Phủ Thông Khê nơi phụng thờ Thái phi Trần Thị Ngọc Đài và Lịch sử Hội hoa trượng trong Lễ hội Phủ Dầy 29/11
- Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” của Chính phủ 29/11
- Các di tích phụng thờ Đức thánh Triệu Việt Vương trên địa bàn tỉnh Nam Định, thực trạng quản lý và phát huy giá trị 22/11
- Thân vệ Đại tướng quân Trần Nhân Trứ 22/11
- Danh tướng Nguyễn Đăng 22/11
- Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” 22/11
- Quốc công Đặng Tất và danh tướng Đặng Dung hai nhân vật lịch sử kiệt xuất thời Hậu Trần 22/11
- Phong tục “Đầu năm mua Muối” và Muối trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt 22/11
- Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 22/11
- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại các di tích xếp hạng trên địa bàn tỉnh Nam Định 22/11
- Hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh Nam Định thành lập Bảo tàng tỉnh Nam Định và Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định 22/11