Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư
Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ 4.0”
Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ 4.0”
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”
Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”
Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam  Định hướng dẫn tổ chức  các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động truyền thông  Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động truyền thông Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021)
Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Ngày 29/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tọa đàm-giao lưu với nhà văn Chu Lai về chủ đề “Phụ nữ với gia đình”
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tọa đàm-giao lưu với nhà văn Chu Lai về chủ đề “Phụ nữ với gia đình”
Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương
Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương
Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)
Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)