Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động truyền thông Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động truyền thông  Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021)

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình;UBND tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 21/5/2021 tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam vàTháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh với chủ đề“Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”. Thời gian tổ chức các hoạt động từ ngày 01/6/2021 đến 30/6/2021.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó,nội dung các hoạt động truyền thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan chủ đề và thông điệp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam,vai trò của gia đình trong gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa; in poster nội dung về các tiêu chí ứng xử trong gia đình tuyên truyền tại nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, các điểm tập trung đông dân cư...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các phòng quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị và tình hình diễn biến của dịch Covid- 19, lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam tại đơn vị. Tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam; các tiêu chí ứng xử trong gia đình; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình; những hậu quả, ảnh hưởng tiêu cực của các hành vi bạo lực gia đình tới xây dựng gia đình hạnh phúc; căng treo băng rôn tuyên truyền chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” tại trụ sở cơ quan, đơn vị... Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định căn cứ vàođiều kiện thực tế củađịa phương và tình hình diễn biến của dịch Covid-19, chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động phù hợp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương và tiếp tục triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình theo nội dung Công văn số 19/UBND-VP7 ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Nam Định.

Tin: Hoa Lý/Ảnh: Internet

Các Tin khác