Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Hải Hậu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về Di sản Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Hải Hậu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về Di sản Văn hóa

Với mục tiêu tăng cường công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát huy hiệu quả xã hội hoá công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, ngày 30/6/2022, tại Hội trường Nhà Văn hoá huyện Hải Hậu, UBND huyện Hải Hậu đã phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hoá” cho các đối tượng là công chức văn hoá - xã hội và 175 đại biểu đại diện các Ban quản lý di tích, trụ trì, thủ nhang, người trông coi các di tích trong Danh mục kiểm kê trên địa bàn huyện Hải Hậu.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giới thiệu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hoá (đang được ban hành từ năm 2001 đến nay hiện đang còn hiệu lực thi hành); Thực trạng công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn, một số định hướng về quản lý và tổ chức lễ hội trong thời gian tới; Báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế; Giới thiệu về Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 và các văn bản liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính về tổ chức lễ hội, hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích.

Đây là dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng và nằm trong danh mục kiểm kê trên địa bàn huyện Hải Hậu; góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức pháp luật về di sản văn hoá, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với lĩnh vực này.

P.V

Các Tin khác
- Ngôi đền không nóc- Biểu tượng Văn hóa, Giáo dục độc nhất vô nhị ở Việt Nam 29/11
- Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai đối với di tích xếp hạng trên địa bàn tỉnh Nam Định 29/11
- Tiến sỹ Đỗ Tông Phát và sự nghiệp khẩn hoang vùng đất Tân Khai, Quế Hải huyện Hải Hậu 29/11
- Tỉnh Nam Định tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 29/11
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch ghi hình tập Phim tài liệu giới thiệu, quảng bá các giá trị của di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh Nam Định 29/11
- Nghề dệt Chiếu cói ở thôn Liêu Hải, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng 29/11
- Khả Lang - nơi đào tạo nhiều thế hệ Cung văn cho Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ 29/11
- Độc đáo những cây cầu Ngói ở Nam Định 29/11
- Di tích Lịch sử quốc gia Đền, chùa Hà Dương, xã Hoàng Nam 29/11
- Di tích Phủ Thông Khê nơi phụng thờ Thái phi Trần Thị Ngọc Đài và Lịch sử Hội hoa trượng trong Lễ hội Phủ Dầy 29/11
- Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” của Chính phủ 29/11
- Các di tích phụng thờ Đức thánh Triệu Việt Vương trên địa bàn tỉnh Nam Định, thực trạng quản lý và phát huy giá trị 22/11
- Thân vệ Đại tướng quân Trần Nhân Trứ 22/11
- Danh tướng Nguyễn Đăng 22/11
- Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” 22/11