Trình bày 1-20 trong số 208 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
595/SVHTTDL-QLTDTT07-07-2020 v/v xây dựng báo cáo theo công văn số 800/TCTDTT-TDTTQC ngày 26/6/2020 của Tổng cục Thể dục Thể thao
604/SVHTTDL-VP26-06-2018adsfsdf
23/2019/QĐ-UBND25-07-2019Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
278/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thuộc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
106/BC-SVHTTDL02-03-2018Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I, Phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018
421/BC-SVHTTDL04-06-2018Báo cáo công tác CCHC quý II/2018 và Phương hướng nhiệm vụ quý III/2018
893/BC-SVHTTDL01-12-2017Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017
55/BC-SVHTTDL15-01-2018Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
165/BC-SVHTTDL06-03-2018Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2018. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018
676/BC-SVHTTDL12-09-2017Báo cáo rà soát đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2017
678/BC-SVHTTDL12-09-2017Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2017
677/SVHTTDL-VP12-09-2017Bổ sung địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị đối với quy định TTHC
199/MTNATL-NA07-05-2018Đề nghị triển khai, phối hợp phổ biến thông báo số 2 triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018
853/ĐL-BTC16-11-2017Điều lệ Giải Cầu lông các Câu lạc bộ tỉnh Nam Định - Cúp Truyền hình năm 2017
05/UBND-XTĐT25-07-2017Giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
235/QĐ-SVHTTDL-KHTC14-06-2019Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
30/2020/NĐ-CP05-03-2020giới thiệu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
412/CV-BTC18-04-2018hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu cuộc thi sáng tác biểu tượng và và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang
927/SVHTTDL-TTTTXTDL18-04-2018hỗ trợ và tuyên truyền giới thiệu và thông báo cuộc thi sáng tác biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch bến tre
910/HD-SNV01-09-2017Hướng dẫn đánh giá chẩm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định