Trình bày 81-100 trong số 138 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Thể thao26. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao
Lĩnh vực Thể thao27. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ
Lĩnh vực Thể thao28. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném
Lĩnh vực Thể thao29. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu
Lĩnh vực Thể thao30. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao
Lĩnh vực Thể thao31. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
Lĩnh vực Thể thao32. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức
Lĩnh vực Thể thao33. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức
Lĩnh vực Thể thao34. Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Lĩnh vực Thể thao35. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
Lĩnh vực Văn hoá1. Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung
Lĩnh vực Văn hoá2. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Văn hoá3. Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Lĩnh vực Văn hoá4. Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim
Lĩnh vực Văn hoá5. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức sáng tác tác phẩm mỹ thuật
Lĩnh vực Văn hoá6. Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Lĩnh vực Văn hoá7. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
Lĩnh vực Văn hoá8. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Lĩnh vực Văn hoá9. Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Văn hoá10. Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh