V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh hùng

V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh hùng

File ttài liệu:
TT tuong dai Gia Loc anh hung.pdf

Các Tin khác
- Hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng 29/03
- Về việc điều chỉnh thời gian dự thi Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 23/03
- Hỗ trợ công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng "Ước nguyện Hòa Bình"-Quảng Trị 2022 18/03
- V/v phối hợp tuyên truyền tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 (2019-2022) 16/03
- Website cổng thông tin Du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên 15/03
- Thể lệ cuộc thi ảnh "Nét đẹp Phụ nữ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch" 08/03
- Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam" 28/02
- Tham gia Cuộc vận động sáng tác nhiếp ảnh về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới” 24/02
- Phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 22/02
- Điều lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng 21/02
- Thông báo Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Long Xuyên. 21/02
- Hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi ảnh "Check - in Điện Biên" năm 2022 21/02
- Lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 12/01
- Lịch trực tết dương lịch 2022 28/12
- Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước đối với từng cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 24/12