Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với  Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Chiều ngày 17/8/2022, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự được đón tiếp Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị theo Quyết định số 548-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của Bộ Chính trị về việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và một số Đảng bộ trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: đồng chí Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và một số đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ đảm bảo bài bản, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ học tập luôn đạt trên 97%. Sau hội nghị học tập, quán triệt, các chi bộ đều thực hiện nghiêm việc xây dựng Chương trình hành động phù hợp, thiết thực và bám sát nội dung chỉ tiêu, giải pháp của cấp trên. Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động, linh hoạt trong tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Đến nay, khi dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh tham mưu và xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xúc tiến du lịch để góp phần đưa đời sống xã hội trở lại bình thường, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu mà Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là một trong những điểm sáng trong công tác tuyên truyền không chỉ riêng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung. Đồng chí khẳng định, việc Đoàn kiểm tra lựa chọn Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong chương trình làm việc trực tiếp lần này tại tỉnh Nam Định là quyết định đúng đắn, thiết thực, phù hợp, bởi Đoàn kiểm tra được tiếp cận với nhiều nội dung thông tin thực tiễn từ đội ngũ cán bộ làm văn hóa của địa phương. Đồng thời, qua nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận làm rõ thêm tại buổi làm việc, đồng chí ghi nhận Đảng ủy Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tỷ lệ tham gia học tập cao; quán triệt sâu sắc các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành; nghiêm túc ban hành Chương trình hành động, cụ thể hóa các phần việc trong chức năng tham mưu của ngành, từng bước có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét sau Đại hội, nhất là sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021. Đồng chí nhấn mạnh để Nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống, hoạt động tuyên truyền và học tập phải thực hiện liên tục, suốt nhiệm kỳ; việc cụ thể hóa Nghị quyết phải bám sát vào điều kiện thực tế và thế mạnh của ngành; việc rà soát, tổng hợp các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong triển khai thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đề nghị Sở tiếp tục quan tâm trong thời gian tới và chủ động kiến nghị đề xuất với tỉnh, với Trung ương những giải pháp thiết thực để đầu tư phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần mạnh mẽ hơn nữa trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Đ/c Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đ/c Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cùng các đại biểu chụp ảnh
lưu niệm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.Các Tin khác