Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 04/7/2017, tại trụ sở HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Đào Việt Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước...

Ngày 04/7/2017, tại trụ sở HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Đào Việt Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII có nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu, chi ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017. Thảo luận, xem xét và thông qua 23 Nghị quyết; trong đó, có nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Để kỳ họp diễn ra thành công, các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết, tích cực tham gia ý kiến để các Nghị quyết của HĐND tỉnh có chất lượng, phù hợp với thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017; nêu rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực cần sớm được khắc phục; đồng thời đề nghị HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 để tổ chức thực hiện. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: bảo đảm chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của năm 2017 đạt từ 7-7,5%. Tiếp tục phối hợp điều hành để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, nhất là đối với các huyện đã đăng ký đạt chuẩn. Tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

Kỳ họp đã nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và báo cáo của các cơ quan liên quan của tỉnh. Nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo các kết quả: Công tác HĐND 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề trước kỳ họp và trình các tờ trình, dự thảo Nghị quyết: Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh; Thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề “Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từ 01/7/2004 đến 31/12/2016”…; các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra. Uỷ ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV và kết quả hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Các ngành: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII diễn ra từ ngày 04/7/2017 đến ngày 06/7/2017.

V.T

Các Tin khác