Đề án: Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đề án: Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 5/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1685/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Theo đó, với quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vận hành theo cơ chế thị trường, là động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác, tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế… với mục tiêu cơ cấu lại ngành du lịch nhằm khai thác tối đa lợi thế về sản phẩm, thị trường, các nguồn lực, hệ thống quản lý ngành, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Phấn đấu là quốc gia trong nhóm nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á và đến năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt 45 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 27 tỷ USD và ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP, tạo ra 6 triệu việc làm; đón và phục vụ 30 - 32 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trên 130 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, như: Cơ cấu lại thị trường khách du lịch; Củng cố, phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý; Cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch; Cơ cấu lại nguồn lực phát triển du lịch; Sắp xếp, kiện toàn hệ thống quản lý du lịch.

Về các giải pháp để thực hiện: Đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch; Về cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển du lịch; Về phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch; Về đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống doanh nghiệp du lịch; Xây dựng môi trường du lịch

Quyết định 1685/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/12/2018 và được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương lồng ghép các nội dung phù hợp chức năng, nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện Đề án./.

File ttài liệu:
1685 ve co cau lai nganh du lich.signed.pdf

Các Tin khác
- Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm, huyện Vụ Bản phát triển loại hình du lịch giáo dục trải nghiệm - Hướng đi hiệu quả 24/12
- Lễ công bố chính thức hoạt động Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam 02/10
- Phát động cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Nam Định năm 2018 28/09
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Luật Du lịch 2017 20/09
- Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 28/08
- Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Luật Du lịch số 09/2017/QH 14 và các văn bản quy định chi tiết 29/05
- Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Nam Định 21/12
- Khai mạc Hội chợ Du lịch - Thương mại Nam Định năm 2017 21/12
- 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 16/10
- Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL về thực hiện mục tiêu phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn 28/11
- Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 03/11
- Phát động cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” 17/10
- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy 12/07
- Nhà hàng Cánh Diều Vàng Nam Định được vinh danh Doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017 10/07
- Thành lập Ban quản lý Khu Du lịch Thịnh Long. 29/06