Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Thông tư19/2022/TT-BVHTTDLThông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nướcBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa30-12-2022
Nghị định01/2023/NĐ-CPNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Chính PhủTổ chức cán bộ16-01-2023
Thông tư04/2023/TT-BTCThông tư Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hộiBộ Tài chínhKế hoạch tài chính19-01-2023
Thông tư18/2022/TT-BKHCNThông Tư quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tửBộ Khoa học và Công nghệVăn bản khác30-12-2022
Quyết định361/QĐ-SVHTTDlQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa15-02-2023
Nghị định505/VBHN-BVHTTDLKý xác thực văn bản hợp nhất NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáoBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa21-02-2023
Nghị định06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chứcChính PhủTổ chức cán bộ01-01-1970
Quyết định05/2023/QĐ-TTgquy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Chính PhủKế hoạch tài chính24-02-2023
Thông tư3/2023/TT-BVHTTDLQuy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuậtBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức cán bộ24-03-2023
Thông tư5/TT-BVHTTDLThông tư quy định tiêu chí phân loại phim và hướng dẫn thực hiện cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa05-04-2023
Nghị định13/2023/NĐ-CPBảo vệ dữ liệu cá nhânChính PhủVăn bản khác17-04-2023
Nghị định53/NQ-CPNghị quyết số 53/NQ-CP về việc thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chính PhủThanh tra14-04-2023
Nghị định39/2023/NĐ-CP Nghị định số 39/2023/NĐ-CPquy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 73/2023/QH15 ngày 15 tháng 11năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển xe ô tô.Chính PhủVăn bản khác26-06-2023
Nghị định46/2023/NĐ-CPNghị định số 46/2023/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểmChính PhủVăn bản khác01-07-2023
Thông tư 03/2023/TT-BTPThông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTPngày04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CPngày 28 tháng 7năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyếnBộ tư phápVăn bản khác02-08-2023
Quyết định25/2023/QĐ-UBNDQuyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định UBND TỉnhVăn bản khác08-08-2023
Thông tư9/2023/TT-BVHTTDLThông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ VHTTDL xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt NamBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-08-2023
Nghị định59/2023-NĐ-CPChính phủ ban hành Nghị định số 59/2023-NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.Chính PhủVăn bản khác14-08-2023
Thông tư63/2023/TT-BTCThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyếnBộ Tài chínhVăn bản khác16-10-2023
Quyết định3014/QÐ-BVHTTDLQuyết định Ban hành Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử và Mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-10-2023