Báo cáo tình hình hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Báo cáo tình hình hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

.

File ttài liệu:
vb3-92.pdf

Các Tin khác
- Báo cáo hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 13/02
- Báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 03/01
- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 18/12
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định năm 2018 06/12
- Báo cáo công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 02/10
- Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quí II năm 2018 26/06
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí II/2018 và phương hướng nhiệm vụ quí III/2018 26/06
- Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 6 tháng đầu năm 2018 26/06
- Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018 26/06
- Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế Văn hóa, Thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định 2015 -2017 26/06
- Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế Văn hóa, Thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định 2015 -2017 26/06
- Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 26/06
- Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quí I năm 2018 26/06
- Báo cáo Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 26/06
- Báo cáo thực hiện kế hoạch, thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 25/06