Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Tái bản sách “Mười bốn vị hoàng đế thời Trần”

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Tái bản sách “Mười bốn vị hoàng đế thời Trần”

.

File ttài liệu:
vb4-437..pdf

Các Tin khác
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hội trường, ăn uống phục vụ Ngày của Phở 12 tháng 12 02/12
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định 01/12
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định 01/12
- Quyết định Quy định về việc xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp 16/11
- Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 14/11
- Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân " 12/11
- Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng chính phủ 10/11
- v/v ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/11
- Kế hoạch Tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ IX 07/11
- Quyết định v/v ban hànH Quy chế hoạt động của BCĐ Cải cách hành chính Sở VHTTDL 07/11
- Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Sở VHTTDL 07/11
- Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022- 2025 02/11
- Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022- 2025 01/11
- Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2022 01/11
- Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2021 01/11