Huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017, triển khai hoạt động văn hóa thông tin năm 2018

Sáng ngày 10/01/2018, tại Hội trường Văn hóa trung tâm huyện, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017, triển khai hoạt động văn hóa thông tin năm 2018

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tâm - Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Nguyễn Tuấn Song - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trưởng BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện, Hà Quang Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện, Trưởng ban chỉ đạo của 32 xã, thị trấn và đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Ý Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH đạt kết quả tốt: Tổng số khu dân cư, cơ quan, trường học, trạm y tế được công nhận danh hiệu văn hóa gồm: 393/416 khu dân cư (đạt 94,5%), 32/32 trạm y tế (đạt 100%), 31/32 cơ quan xã (đạt 96,8%), 26/26 cơ quan huyện (đạt 100%), 7/8 trường THPT và trường trung cấp nghề (đạt 87,5%), 100/113 trường mầm non, tiểu học, THCS được công nhận danh hiệu Cơ quan có nếp sống văn hóa (đạt 90%), Công nhận mới cho 24 đơn vị (trong đó có 19 khu dân cư, 01 cơ quan xã, 04 trường học). Tổng số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2017 là 52.193 gia đình (đạt 85%). Đến nay có 350/416 thôn, xóm có nhà văn hóa, 193/416 thôn, xóm có sân thể thao. Năm 2017 huyện Ý Yên đã tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Cũng tại Hội nghị, UBND huyện Ý yên đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tâm - Phó Giám đốc Sở VHTTDL đã đánh giá, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân dân huyện Ý Yên đạt được trong việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017, chia sẻ những khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Để tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018 huyện Ý Yên cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH, thành lập Văn phòng Thường trực BCĐ huyện theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào; nâng cao chất lượng 2 tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, hoàn thành nội dung văn hóa trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới theo kế hoạch.

P.V

Các Tin khác