Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019)

.

File ttài liệu:
vb3-274.pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 11/03
- Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019 11/03
- Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 11/03
- Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định 06/03
- Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 19/02
- Kế hoạch tổ chức hội báo xuân Kỷ Hợi 2019 30/01
- Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2018 triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 30/01
- Quyết định ban hành quy chế quản lý tài sản công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 02/10
- Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp tỉnh Nam Định 28/09
- Kế hoạch tuyên truyền văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao 14/08
- Quyết định về việc ban hành quy chế văn thư lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 08/08
- Kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thể dục thể thao 20/07
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 26/06
- Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 26/06
- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 25/06