V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP

.

File ttài liệu:
vb3-402.pdf

Các Tin khác
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí II/2019, Triển khai nhiệm vụ III/2019 của Sở VHTTDL 05/06
- Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 27/05
- Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 04/04
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý 1/2019 Triển khai nhiệm vụ 11/2019 11/03
- Báo cáo Tóm tắt tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2018, tình hình triển khai Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở VHTTDL 25/02
- Báo cáo Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 15/02
- Báo cáo tình hình hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 13/02
- Báo cáo hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 13/02
- Báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 03/01
- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 18/12
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định năm 2018 06/12
- Báo cáo công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 02/10
- Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quí II năm 2018 26/06
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí II/2018 và phương hướng nhiệm vụ quí III/2018 26/06
- Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 6 tháng đầu năm 2018 26/06