Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020; sáng ngày 20/10/2020, Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh do đồng chí Trần Minh Đăng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh đến từ Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở VHTTDL kiểm tra công tác CCHC năm 2020.

Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Sở VHTTDL báo cáo kết quả về công tác chỉ đạo, điều hành và việc tổ chức triển khai CCHC tại đơn vị đến thời điểm hiện tại. Theo đó, Sở đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện việc thực hiện CCHC, xác định là một nhiệm vụ trọng tâm; Sở đã xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo về CCHC như: Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2020; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC; Kế hoạch rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính;… , trên 80% các nhiệm vụ trong Kế hoạch đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu.

Sở thường xuyên kiểm soát chặt chẽ, chủ động cập nhật, bổ sung các TTHC mới trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố ban hành đúng thời gian quy định và niêm yết công khai các TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Bố trí công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có kinh nghiệm và trình độ chuyên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc, đến nay đảm bảo 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm và có 88/141 TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết TTCH của các Sở giai đoạn 2019-2020; 100% hồ sơ phát sinh được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ các tổ chức, cá nhân giao dịch tại Sở VHTTDL. Có thể nói, năm 2020, công tác quản lý nhà nước về VHTTDL được thực hiện hiệu quả; Sở VHTTDL đã ban hành và tham gia cho cấp ủy, chính quyền nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời; hoạt động thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng mang tính thông tin nhanh, kịp thời tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ CCHC.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã đặt ra một số vấn đề đối với Sở để làm rõ thêm các nội dung nêu trong báo cáo và giải đáp các kiến nghị của lãnh đạo Sở liên quan đến CCHC. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị: Sở tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác CCHC; thực hiện tốt CCHC gắn với công tác thi đua của đơn vị; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho CCHC góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nguyễn Thị Thùy Linh

-Phòng Quản lý Văn hóa-


Các Tin khác
- Mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) 29/09
- Nam Định tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 26/09
- Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và bế mạc Đại hội 25/09
- Đường phố Thành Nam và các huyện rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) 23/09
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tuập huấn, đào tạo cho cán bộ làm cán bộ làm công tác quản trị Hệ thống thông tin báo cáo thuộc các phòng QNNN, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL 11/09
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone 10/08
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020) 27/07
- Hội nghị tập huấn, triển khai đào tạo vận hành và quản trị hệ thống phần mềm quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định. 20/06
- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025 01/06
- Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra liên ngành việc thực hiện tạm dừng kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định. 15/04
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa… để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 27/03
- Nam Định tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa thể thao, đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa… để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 23/03
- Tổ chức Đại hội chi bộ Bảo tàng tỉnh Nam Định - Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2022 03/03
- BẢN TIN 2020 VĂN HOÁ, THỂ THAO và DU LỊCH 16/01
- Kết quảcông tác kiểm soát thủ tục hành chính Của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 03/01