Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

.

File ttài liệu:
02.0 pd ke hoach.pdf

Các Tin khác
- Quyết định phê duyệt dự toán trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 25/03
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp quần áo, mũ, giày thể thao phục vụ giải việt dã tỉnh Nam Định năm 2022 25/03
- Quyết định phê duyệt dự toán lắp đặt bóng đèn và phụ kiện hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động Thiên Trường phục vụ Seagames 31 25/03
- Quyết định về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 25/03
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 25/03
- Quyết định về việc kết quả lựa chọn lựa chọn nhà thầu gói thầu làm cụm phù điêu triển lãm Báo Xuân Nhâm Dần năm 2022 25/03
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu làm cụm phù điêu triển lãm Báo Xuân Nhâm Dần năm 2022 25/03
- Quyết định phên duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu làm hộp bốn mặt phục vụ tuyên truyền cố động trực quan Xuân Nhâm Dần 2022 25/03
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Bản tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch Xuân Nhâm Dần 2022 cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định. 14/01
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình 29/10
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình 29/10
- Công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng + lắp đặt công trình các hạng mục Sea Game 31 và gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị công trình các hạng mục phục vụ Seagame 31 25/10
- hông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ SEA Games 31 và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/09
- Công bố công khai Kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu và gói thầu Tư vấn Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả Lựa chọn nhà thầu dự án Các hạng mục phục vụ Sea games 31 26/08
- Quyết định công bố công khai Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo mặt sân cỏ Sân vận động Thiên Trường phục vụ Seagames 31 và dự án Các hạng mục phục vụ Seagame 31 07/06