Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”

File ttài liệu:
vb3-64..pdf

Các Tin khác
- Quyết định V/v phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023 17/03
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Lập nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, Chùa Nề 17/03
- Công khai kết quả mua sắm tài sản công (Máy tính để bàn) 27/02
- Công khai kết quả mua sắm tài sản công (Máy tính để bàn 7.3) 08/03
- Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023 08/03
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầuTuyên truyền cổ động trực quan, làm ảnh, gian hàng phục vụ tổ chức phiên chợ tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Quý Mão - 2023 và triển lãm “Thành Nam từ truyền thống đến hiện đại” 18/01
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình LED phục vụ Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023” 18/01
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình LED phục vụ Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023” 13/01
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Làm mô hình biểu tượng mèo phục vụ tết nguyên đán Quý Mão 2023 13/01
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, Chùa Nề 12/01
- Thông báo Về việc chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng 26/12
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị âm thanh hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa 23/12
- Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Làm mô hình biểu tượng mèo phục vụ tết nguyên đán Quý Mão 2023 20/12
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan tết dương lịch năm 2023 20/12
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan tết dương lịch năm 2023 16/12