Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tham dự hội nghị Tập huấn và Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa" năm 2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tham dự hội nghị Tập huấn  và Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa" năm 2023

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2918/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2023 và Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa".

Lớp tập huấn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2023 tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu. Các nội dung của lớp tập huấn gồm: Quản lý, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh; Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đối với lĩnh vực quản lý di tích; Hướng dẫn toàn trình về dịch vụ công cấp độ 4 về cấp phép khai quật khảo cổ; Vai trò của việc chuẩn bị nội dung trưng bày trong quá trình thực hiện dự án xây dựng và trưng bày bảo tàng; Nhận diện và kinh nghiệm xây dựng hồ sơ trình Unesco ghi danh DSTL; Việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu sau khi được kiểm kê, công nhận; Số hóa di sản văn hóa - định hướng và triển khai.

Hội thảo chia nhóm theo lĩnh vực liên quan, gồm: Di sản văn hóa phi vật thể; Di tích; Bảo tàng và Di sản tư liệu. Chủ đề chung: "Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa".

Việc tổ chức Tập huấn và Hội thảo khoa học nhằm đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong thời gian qua. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của các địa phương, từ đó định hướng xây dựng, phát triển nền tảng chuyển đổi số ngành di sản văn hóa.

Các Tin khác